VESTFOLD METALL

Gjenvinning siden 1991


Tjenestene våre


Metallavfall blir nye råvarer!


Vi kjøper alle metaller som feks:

 •  Aluminium
 •  Kobber
 •  Messing
 •  Syrefast
 •  Rustfritt
 •  Zink
 •  Bly
 •  Jern
 •  Kabler
 •  Batterier
 •  ElektromotorerHusk at det finnes flere graderinger og klasser under hver type metall, og dette sammen med renhetsgrad avgjør pris.


Vi kan sette ut containere fra 1m3 til 35m3. Vi har også UN-merkede fat og    plastcontainere til småbatterier og blybatterier.


Vestfold Metall har konsesjon for mottak og innsamling av batterier.Kontakt oss for mer informasjon!


Post
Ring